MEMBRE DE LA COMISSIÓ INSTITUCIONAL DEL PLA EDUCATIU D’ ENTORN DE L’ AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT